O firmie
Oferta
Posadzki
Obiekty
Kontakt


Inwestorom i wykonawcom oferujemy kompleksową obsługę geodezyjną budowy, a w szczególności wykonanie pomiarów realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, dla których wymagana jest wysoka dokładność, reżim technologiczny i współdziałanie z wieloma uczestnikami inwestycji budowlanej.

Specjalnością firmy INWAR jest obsługa geodezyjna budowy posadzek przemysłowych w halach produkcyjnych i magazynach logistycznych oraz innych obiektach o dużych wymaganiach w zakresie równości powierzchni posadzek.

Dla obiektów istniejących, gdzie wymagane jest dokładne przedstawienie infrastruktury technicznej lub kontrola warunków geometrii budowli i linii produkcyjnych, oferujemy wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych, kontrolnych lub obsługę geodezyjną rektyfikacji maszyn i urządzeń.

Właścicielom nieruchomości i uczestnikom obrotu oferujemy podziały geodezyjne, wyceny, wydzielenia lokali i operaty regulacji stanu prawnego.

Architektom oferujemy podkłady sytuacyjno-wysokościowe oraz inwentaryzacje architektoniczne obiektów opracowane oprogramowaniem AutoCAD.